Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
05/10/2023

Podziękowania

W imieniu własnym oraz pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych składam podziękowania dla Nadleśnictwa w Lutowiskach za wsparcie finansowe na wyposażenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

„Prawdziwym bogactwem człowieka jest całe dobro, jakie czyni dla świata”

Dyrektora SPZOZ
Joanna Łysiak