Oddziały

Oddziały naszego szpitala

Oddział rehabilitacyjny

LEKARZE:

dr hab. n. med. Wojciech Roczniak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, mgr fizjoterapii, specjalista fizjoterapii
lek. Jarosław Błachno – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
lek. Jadwiga Bobrownicka-Kocur – lekarz neurolog

Pielęgniarka koordynująca: mgr Stanisława Urban – specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego 

p.o. koordynator zespołu fizjoterapeutów: mgr Anna Niżnik-Król 

ILOŚĆ ŁÓŻEK: 30

ILOŚĆ SAL CHORYCH: 9 w tym 2 sale 2-osobowe z węzłem sanitarnym.

Oddział prowadzi rehabilitację ogólnoustrojową dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu. Okres oczekiwania na przyjęcie do oddziału trwa ok. 4 miesięcy od momentu zapisania na listę oczekujących w AP-KOLCE. Pacjent zostaje zapisany na listę oczekujących na podstawie skierowania od lekarza specjalisty.

Pobyt w oddziale trwa 3 tygodnie. Pacjent w tym czasie ma wykonywaną pełną gamę zabiegów rehabilitacyjnych oraz ma zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są w ramach oddziału. Oddział posiada 3 gabinety fizjoterapii oraz salę gimnastyczną oraz salę wodolecznictwa

Pacjenci mogą korzystać z niżej wymienionych zabiegów:

ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia wspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 • pionizacja
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocji

MASAŻE

 • masaż klasyczny
 • masaż segmentarny
 • masaż Schantala
 • masaż przy kręczu szyji
 • drenaż limfatyczny

ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE:

PRĄDY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

 • galwanizacja
 • prądy TENS
 • prądy TRABERTA
 • prądy KOTZA
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • tonoliza

PRĄDY ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

 • prądy interferencyjne

PRĄDY DUŻEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

 • diatermia krótkofalowa
 • magnetoterapia
 • ultradźwięki

ŚWIATŁOLECZNICTWO

 • naświetlanie lampą SOLloUX
 • laseroterapia

KRIOTERAPIA
ZABIEGI WODOLECZNICZE

 • kąpiel wirowa kończyn górnych
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych.