Laboratorium

BADANIA IMMUNOCHEMICZNE:

 • 17-OH Progesteron
 • AFP
 • Albumina
 • Alkohol
 • Alloprzeciwciała odpornościowe
 • Aminotranferaza alaninowa (ALAT)
 • Aminotranferaza asparginowa (ASPAT)
 • Amylaza w moczu
 • Amylaza w surowicy
 • ANA 1
 • ANA 2 ANA-Blot
 • Androstendion
 • Anty CCP
 • Anty TG
 • Anty TPO
 • Anty-HBS (określenie miana)
 • Anty-Mullerian Hormon (AMH)
 • APTT – czas koalinowo-kefalinowy
 • ASO (test jakościowy)
 • Badanie ogólne moczu + osad
 • Białko całkowite
 • Białko CRP – metoda ilościowa
 • Białko Bence-Jonesa
 • Białko wiążące hormony płciowe (SHBG)
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Bilirubina całkowita
 • Borelioza IgG
 • Borelioza IgM
 • Borelioza metoda Western – Bloot IgG
 • Borelioza metoda Western – Bloot IgM
 • Brucelloza odczyn Wrighta
 • C3 składnik dopełniacza
 • C4 składnik dopełniacza
 • Ca 125
 • Ca 125 – HE 4 (test Roma)
 • Ca 15-3
 • Ca 19-9
 • CEA
 • Chlamydia Pneumoniae IgM
 • Chlamydia Trachomatis IgA
 • Chlamydia Trachomatis IgG
 • Chlamydia Trachomatis IgM
 • Chlorki
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholersterol LDL (wyliczany)
 • CK-MB (masa)
 • C-peptyd
 • Cytomegalia IgG
 • Cytomegalia IgM
 • D-dimery
 • DHEA-S
 • Digoksyna
 • Dobowa zbiórka moczu
 • EBV IgG
 • EBV IgM
 • Erytropoetyna (EPO)
 • Estradiol
 • Ferrytyna
 • Fosfataza alkaliczna
 • Fosfataza kwaśna
 • Fosforany nieorganiczne (surowica, mocz)
 • FPSA
 • FSH
 • FT3
 • FT4
 • GBS (Steptococcus agalactiae)
 • GFR
 • Glukoza
 • Glutamylotranspeptydaza (GTP)
 • Gluten
 • Grupa krwi + wynik
 • Grupy krwi (1 oznaczenie) + KREWKARTA
 • Grupy krwi (1 oznaczenie) + KREWKARTA
 • HbA1C
 • Hbs Antygen
 • HCG
 • HCV Przeciwciała
 • HBC Total (WZW typu B)
 • Heliobacter pylori Przeciwciała IgG
 • Heliobacter pylon – Antygen (kał)
 • HIV Przeciwciała + antygen P24
 • Homocysteina
 • Hormon wzrostu hGH
 • Immunoglobulina IgA
 • Immunoglobulina IgG
 • Immunoglobulina IgA
 • Inhibina B
 • Insulina
 • Jaja pasożytów – mikroskop
 • Kalprotektyne (kał ilościowo)
 • Kał badania ogólne
 • Karbamazepina
 • Kinaza kreatynowa CK
 • Klirens kreatyniny
 • Kortyzol (surowica, mocz)
 • Kreatynina (surowica, mocz)
 • Krew utajona w kale (test jakościowy)
 • KREWKARTA
 • Ksero historii choroby – Laboratorium
 • Ksero historii choroby – Serologia
 • Kwasy żółciowe
 • Kwas foliowy
 • Kwas moczowy (surowica, mocz)
 • Kwas walproinowy
 • Lipidogram
 • Lamblie w kale (test jakościowy)
 • Latex RF (test półjakościowy)
 • LDH
 • IgE całkowite
 • IgE specyficzne (pojedynczy alergen)
 • LH
 • Lipaza
 • Lit
 • Magnez
 • Mocznik
 • Mononukleoza (test jakościowy)
 • Morfologia krwi obwodowej
 • Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym (analizator)
 • Mycoplazma Pneumoniae przeciwciała (IgG/IgM)
 • Narkotyki (mocz – AMP, COC, THC, BZO, MOP)
 • Noro wirus (test jakościowy)
 • NT-Pro BNP – marker sercowy (diagnostyka choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego)
 • OB.
 • Panel alergologiczny (osa, pszczoła, meczka, szerszeń)
 • Panel alergologiczny atopowy (20 alergenów)
 • Panel alergologiczny pediatryczny (20 alergenów)
 • Panel alergologiczny pokarmowy (20 alergenów)
 • Panel alergologiczny wziewny (20 alergenów)
 • Parathormon
 • Panel Celiakia IgG
 • Panel Celiaklia IgA
 • Płytki krwi metoda manualna
 • Pobranie materiału do badań wykonywanych w laboratoriach zewnętrznych
 • Posiew kału (wymaz z odbytu)
 • Posiew krwi (tlenowo, beztlenowo)
 • Posiew moczu
 • Potas (surowica, mocz)
 • Progesteron
 • Prokalcytonina
 • Prolaktyna
 • Proteinogram
 • Przeciwciała anty-HBS (test jakościowy)
 • Przeciwciała endomysium IgA
 • Przeciwciała endomysium IgG
 • Przeciwciała przeciw Giaralia lamblia IgG
 • Przeciwciała przeciw Giaralia lamblia IgM
 • Przeciwciała przeciw Gliadynie IgA
 • Przeciwciała przeciw Gliadynie igG
 • Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej
 • Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb)
 • Przeciwciała Transglutaminazie tkankowej IgA
 • Przeciwciała Transglutaminazie tkankowej IgG
 • PT + Fibrynogen
 • PT + INR – czas protrombinowy
 • Retikulocyty
 • Rota, Adeno wirus (test jakościowy)
 • Równowaga kwasowo-zasadowa RKZ
 • Różyczka IgG
 • RSV wirus (diagnostyka infekcji dróg oddechowych)
 • SARS-COV-2 Przeciwciała IgG
 • Selen
 • Sód (surowica, mocz)
 • Test do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile
 • Test kiłowy (test jakościowy)
 • Test na grypę (typ A+B)
 • Test na mikroalbuminurię
 • Test na obecność Streptokoków grupy A (diagnostyka infekcji górnych dróg oddechowych)
 • Test tolerancji glukozy 75g (2 oznaczenia)
 • Test tolerancji glukozy 75g (3 oznaczenia)
 • Testosteron
 • Toxoplazma Awidność
 • Toxoplazma IgG
 • Toxoplazma IgM
 • Toxocaroze IgG
 • TPSA
 • Transferyna
 • Triglicerydy
 • Troponina I
 • TSH III generacja
 • Waaler – Rose (test półjakościowy)
 • Wapń
 • Wapń zjonizowany
 • Witamina 25(OH)D Total
 • Witamina B12
 • Wolny Testosteron
 • Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – Laboratorium
 • Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – Serologia
 • Wykonanie badania w trybie „CITO” – dopłata za każde badanie
 • Wymaz (gardło, ucho, nos, skóra)
 • Wymaz (pochwa, szyjka macicy, cewki moczowej)
 • Wymaz z rany
 • Wzór krwinek białych i metoda manualna
 • Żelazo

MORFOLOGIA KRWI:

 • Morfologia krwi obwodowej
 • Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym (analizator)
 • Wzór krwinek białych i metoda manualna
 • OB
 • Retikulocyty
 • Płytki krwi metoda manualna

MOCZ:

 • Badanie ogólne moczu + osad
 • Dobowa zbiórka moczu

KAŁ:

 • Jaja pasożytów – mikroskop
 • Krew utajona w kale (test jakościowy)
 • Lamblie w kale (test jakościowy)
 • Rota, Adeno wirus (test jakościowy)
 • Noro wirus (test jakościowy)
 • Test do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile

UKŁAD KRZEPNIĘCIA:

 • PT + INR – czas protrombinowy
 • APTT – czas koalinowo-kefalinowy
 • PT + Fibrynogen

BADANIA SEROLOGICZNE I BANK KRWI:

 • ASO (test jakościowy)
 • Latex RF (test półjakościowy)
 • Waaler – Rose (test półjakościowy)
 • Mononukleoza (test jakościowy)
 • Test kiłowy (test jakościowy)
 • Biocenoza pochwy
 • Przeciwciała anty-HBS (test jakościowy)
 • Grupa krwi + wynik
 • Grupy krwi (2 oznaczenia) + KREWKARTA
 • Grupy krwi (1 oznaczenie) + KREWKARTA
 • Alloprzeciwciała odpornościowe
 • KREWKARTA

CHEMIA KLINICZNA:

 • Aminotransferaza alaninowa (ALAT)
 • Aminotransferaza asparginowa (ASPAT)
 • Amylaza w surowicy
 • Amylaza w surowicy i moczu
 • Białko całkowite
 • Białko CRP – metoda ilościowa
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Cholesterol LDL (wyliczany)
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Triglicerydy
 • Glukoza
 • Kinaza kreatynowa CK
 • Kreatynina (surowica, mocz)
 • Glutamylotranspeptydaza (GTP)
 • Kwas moczowy (surowica, mocz)
 • Mocznik
 • Sód (surowica, mocz)
 • Potas (surowica, mocz)
 • Fosfataza Alkaliczna
 • Wapń
 • Żelazo
 • Magnez
 • GFR
 • TIBC
 • Lipaza
 • Chlorki
 • Albumina

INNE BADANIA/TESTY/USŁUGI:

 • Test tolerancji glukozy 75g (2 oznaczenia)
 • Test tolerancji glukozy 75g (3 oznaczenia)
 • Klirens kreatyniny
 • Równowaga kwasowo-zasadowa RKZ
 • Płyn z jam ciała
 • Panel alergologiczny wziewny (20 alergenów)
 • Panel alergologiczny pokarmowy (20 alergenów)
 • Panel alergologiczny pediatryczny (20 alergenów)
 • Panel alergologiczny atopowy (20 alergenów)
 • Panel alergologiczny (insekty – osa, pszczoła, meszka, szerszeń, komar)
 • Test na grypę (typ A+B)
 • RSV wirus (diagnostyka infekcji dróg oddechowych)
 • Test na obecność Streptokoków grupy A (diagnostyka infekcji górnych dróg oddechowych)
 • Pobranie materiału do badań wykonywanych w laboratoriach zewnętrznych

BADANIA WYKONYWANE PRZEZ LABORATORIA ZEWNĘTRZNE:

 • Androstendion
 • Wolny Testosteron
 • Anty-Mullerian Hormon (AMH)
 • Inhibina B
 • Białko wiążące hormony płciowe (SHBG)
 • DHEA-S
 • Kortyzol (surowica, mocz)
 • Parathormon
 • Hormon wzrostu hGH
 • 17-OH Progesteron
 • AFP
 • FPSA
 • Ca 125 – HE 4
 • Anty-HBS (określenie miana)
 • HCV-PCR
 • Test potwierdzenia WR
 • Anty TG
 • Anty TPO
 • Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb)
 • HbA1C
 • Insulina
 • C-peptyd
 • Homocysteina
 • Ferrytyna
 • Witamina B12
 • Kwas foliowy
 • Erytropoetyna (EPO)
 • Karbamazepina
 • Kwas walproinowy
 • Digoksyna
 • Alkohol
 • Narkotyki (mocz – AMP, COC, THC, BZO, MOP)
 • Proteinogram
 • Test na mikroalbuminurię
 • Fosfataza kwaśna
 • LDH
 • Fosforany nieorganiczne (surowica, mocz)
 • Selen
 • Lit
 • Diagnostyka zatruć grzybami
 • Mycoplazma Pneumoniae lgG
 • Mycoplazma Pneumoniae lgM
 • Chlamydia Pneumoniae lgM
 • Chlamydia Trachomatis lgG
 • Chlamydia Trachomatis lgM
 • Chlamydia Trachomatis lgA
 • Brucelloza odczyn Wrighta
 • Helicobacter pylori Przeciwciała lgG
 • Toxoplazma Awidność
 • ANA 1
 • ANA 2
 • Borelioza metoda Western – Bloot lgG
 • Borelioza metoda Western – Bloot lgM
 • Anty CCP
 • Przeciwciała endomysium lgA
 • Przeciwciała endomysium lgG
 • C3 skladnik dopełniacza
 • C4 składnik dopełniacza
 • lgE całkowite
 • Immunoglobulina lgA
 • Immunoglobulina lgM
 • Immunoglobulina lgG
 • Gluten
 • Kał – badania ogólne
 • Posiew moczu
 • Wymaz gardło, ucho, nos, skóra
 • Wymaz z rany
 • Wymaz z pochwy, szyjki macicy, cewki moczowej
 • GBS (Steptococcus agalactiae)
 • Posiew kału (wymaz z odbytu)
 • Posiew krwi (tlenowo, beztlenowo)
 • Przeciwciała przeciw gliście ludzkiej
 • Przeciwciała przeciw Giardia lamblia IgG
 • Przeciwciała przeciw Giardia lamblia igM
 • Przeciwciała przeciw Transglutaminazie tkankowej IgA
 • Przeciwciała przeciw Transglutaminazie tkankowej IgG
 • Przeciwciała przeciw Gliadynie IgA
 • Przeciwciała przeciw Gliadynie IgG