Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zadanie: Finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy

Wartość dofinansowania: 400 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 400 000,00 zł

Cel inwestycji: Realizacja działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych

poprzez:

– przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa,

– zakup serwerów NAS i systemu EDR,

– szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa,

– opracowanie dokumentów z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Okres realizacji: czerwiec – październik 2023r.