Podniesienie dostępności i efektywności e-usług

Projekt „Podniesienie dostępności i efektywności e-usług w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”

CELE PROJEKTU:

podniesienie poziomu jakości oraz zwiększenie efektywności i dostępności usług w sektorze zdrowia na terenie województwa podkarpackiego poprzez:

– zakup i instalację niezbędnego sprzętu informatycznego, oprogramowania i usług w celu modernizacji i konfiguracji infrastruktury informatycznej;

– zakup i instalację niezbędnego oprogramowania oraz usług instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych w celu integracji z platformą regionalną Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

EFEKTY PROJEKTU:

– liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną: 2 365 szt/rok

– liczba utworzonych Elektronicznych Rekordów Pacjenta: 1 500 szt/rok

– liczba załatwionych spraw – e-Rejestracja: 800 szt/rok

– udział e-rejestracji w ogólnej liczbie rejestracji: 20%

WARTOŚĆ PROJEKTU:

3 629 609,61 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

3 085 168,15 PLN