Poradnie

Poradnie naszego szpitala

Poradnia lekarza rodzinnego POZ

Rejestracja 532348313
KONTAKT
      ul. 29 Listopada 57, 38-700 Ustrzyki Dolne
Poradnia zlokalizowana jest w nowym pawilonie szpitalnym

GODZINY PRZYJĘĆ

Poniedziałek — 8:00 – 18:00
Wtorek — 8:00 – 18:00
Środa — 8:00 – 18:00
Czwartek — 8:00 – 18:00
Piątek — 8:00 – 18:00
Sobota i Niedziela — nieczynne

Bezpłatne świadczenia naszej Praktyki obejmują:
• poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
• poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia
• świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
• poradę patronażową
• świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, wynikające z prowadzonego leczenia
• badania bilansowe, w tym badania przesiewowe
• szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
• skierowania na leczenie uzdrowiskowe, fizykoterapię oraz zaopatrzenie medyczne
• zlecenia transportu sanitarnego w uzasadnionych przypadkach

W Poradni Lekarza Rodzinnego pracują:

• Lek. med. Sebastian Łysiak – specjalista chorób wewnętrznych,
• Lek. med. Halyna Hlova – specjalista medycyny rodzinnej
• Mariana Kleban – pielęgniarka środowiskowa
• Beata Woźniak – położna

Świadczenia Poradni Lekarza Rodzinnego udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ( dotyczy kobiet i chłopców do 3 miesiąca życia). Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.
Link do pobrania deklaracji POZ

Akceptujemy również deklaracje złożone za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta – szczegóły na stronie:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wybor-lekarza-pielegniarki-poloznej-poz